Compare Quotes from Top Providers and Save now!

The average auto insurance premiums for top Kia models in Texas are Kia Optima ($1500), Kia Rio ($1500), Kia Soul ($1300), Kia Sportage ($1200), Kia Forte ($1500), Kia Sorento ($1300) and Kia Sedona ($1300).

Recent Savings on Kia Car Insurance in Texas, TX

RankImageModelCar Insurance Savings
1 2009 Kia Forte 2009 Kia Forte$400
2 2010 Kia Optima 2010 Kia Optima$380
3 2009 Kia Rio 2009 Kia Rio$380

Kia Optima Insurance Average Rate in Texas, TX : $1,500

Kia Optima
Model Style Cylinders Avg Premium
Kia Optima EX 4 Door Sedan 4 cyl. $1,500
Kia Optima LX 4 Door Sedan 4 cyl. $1,400
Kia Optima SX 4 Door Sedan 4 cyl. $1,490

Kia Rio Insurance Average Rate in Texas, TX : $1,500

Kia Rio
Model Style Cylinders Avg Premium
Kia Rio 5-door LX 2WD 5 Door Hatchback 4 cyl. $1,470
Kia Rio 5-door SX 2WD 5 Door Hatchback 4 cyl. $1,500
Kia Rio LX 2WD 4 Door Sedan 4 cyl. $1,390
Kia Rio SX 2WD 4 Door Sedan 4 cyl. $1,440

Kia Soul Insurance Average Rate in Texas, TX : $1,300

Kia Soul
Model Style Cylinders Avg Premium
Kia Soul 2WD 4 Door Utility 4 cyl. $1,250
Kia Soul 2WD 4 Door Utility 4 cyl. $1,260
Kia Soul 2WD 4 Door Utility 4 cyl. $1,250

Kia Sportage Insurance Average Rate in Texas, TX : $1,200

Kia Sportage
Model Style Cylinders Avg Premium
Kia Sportage 2WD 4 Door Utility 4 cyl. $1,170
Kia Sportage EX 2WD 4 Door Utility 4 cyl. $1,240
Kia Sportage EX 4WD 4 Door Utility 4 cyl. $1,260
Kia Sportage LX 4WD 4 Door Utility 4 cyl. $1,180
Kia Sportage SX 2WD 4 Door Utility 4 cyl. $1,270

Kia Forte Insurance Average Rate in Texas, TX : $1,500

Kia Forte
Model Style Cylinders Avg Premium
Kia Forte EX 2WD 4 Door Sedan 4 cyl. $1,440
Kia Forte EX 2WD 4 Door Hatchback 4 cyl. $1,520
Kia Forte Koup EX 2WD 2 Door Coupe 4 cyl. $1,540
Kia Forte Koup SX 2WD 2 Door Coupe 4 cyl. $1,570
Kia Forte LX 2WD 4 Door Hatchback 4 cyl. $1,530
Kia Forte LX 2WD 4 Door Sedan 4 cyl. $1,450
Kia Forte SX 2WD 4 Door Hatchback 4 cyl. $1,570
Kia Forte SX 2WD 4 Door Sedan 4 cyl. $1,560

Kia Sorento Insurance Average Rate in Texas, TX : $1,300

Kia Sorento
Model Style Cylinders Avg Premium
Kia Sorento EX 4WD 4 Door Utility 4 cyl. $1,290
Kia Sorento EX 2WD 4 Door Utility 4 cyl. $1,240
Kia Sorento EX 2WD 4 Door Utility 6 cyl. $1,270
Kia Sorento EX 4WD 4 Door Utility 6 cyl. $1,300
Kia Sorento LX 4WD 4 Door Utility 6 cyl. $1,280
Kia Sorento LX 2WD 4 Door Utility 4 cyl. $1,190
Kia Sorento LX 2WD 4 Door Utility 6 cyl. $1,220
Kia Sorento LX 4WD 4 Door Utility 4 cyl. $1,260
Kia Sorento SX 2WD 4 Door Utility 6 cyl. $1,340
Kia Sorento SX 4WD 4 Door Utility 6 cyl. $1,350

Kia Sedona Insurance Average Rate in Texas, TX : $1,300

Kia Sedona
Model Style Cylinders Avg Premium
Kia Sedona EX 2WD 4 Door Van 6 cyl. $1,270